Informacje prawne


1- Zawartość treści online

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora odnoszące się do wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez użycie lub użycia informacji lub wykorzystanie nieprawdziwych lub niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że nie jest zamierzone lub rażąco zaniedbanie winy. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia, dodając, usuwając lub publikacji czasowo lub na stałe.

2- Odniesienia i linki

Za bezpośrednie lub pośrednie odnośniki do innych stron internetowych ("linki"), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie tylko, jeżeli wejdą w życie, w którym autor zdaje sobie sprawę z treści i jest to technicznie możliwe i uzasadnione w celu zapobieżenia stosowaniu nielegalnych treści. Autor wyjaśnia niniejszym wyraźnie, że w czasie łączenia, żadnych nielegalnych treści na stronach powiązanych. Na obecny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo tych stron, autor nie ma żadnego wpływu. Dlatego też dystansuje się wyraźnie od wszystkich treści wszystkich stron, które zostały zmienione po link. Dotyczy to wszystkich w ramach własnej oferty internetowej określone w lewo i odniesień, jak również obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, link, list dyskusyjnych i wszelkich innych form zewnętrznych baz danych, do których dostęp jest możliwy. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści oraz za szkody wynikające z używania lub nieużywania takich informacji jest wyłącznie dostawcą miejscu, o którym mowa, a nie ten, kto to tych stron.


3- Znaki towarowe i prawa autorskie

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów stworzonych przez siebie do korzystania z grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub wykorzystanie grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji video i tekstów. Wszystko w ramach oferty internetowej i ewentualnie chronione marki i znaki towarowe z przepisami prawa o znakach towarowych oraz praw własności właściciela praw autorskich. Samo wspomnienie nie wyciąga wniosku, że znaki towarowe nie są chronione przez prawo! Prawa autorskie do opublikowanych przez samego autora pozostaje wyłącznie z autorem. Wszelkie powielanie lub wykorzystywanie grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora.


4- Polityka prywatności

Jeżeli możliwość wprowadzania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), ujawnienie takich informacji przez użytkownika, na zasadzie dobrowolności. Korzystanie i płatności wszystkich oferowanych usług - jeśli jest to technicznie możliwe i uzasadnione - bez podania danych osobowych lub w specyfikacji anonimowych danych lub pseudonimu. Korzystanie z nadrukiem lub porównywalnych danych opublikowanych adresów pocztowych, numery telefonu i faksu oraz adresy e-mail do wysyłania niezamówionych informacji jest zabronione. działań prawnych przeciwko nadawcom spamu mail z naruszeniem tego zakazu są wyraźnie zastrzeżone.


5- Ważność prawna niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności


Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której zostały określone na tej stronie. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z prawem i prawidłowe, pozostałe części dokumentu w ich treści i ważności.